RTM Vlaams-Brabant subsidieert een aantal opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven voor werkzoekenden. 

Velo vzw 
Binnen de sociale inschakelingseconomie is het creëren van arbeidsplaatsen een expliciete doelstelling. VELO biedt een zinvolle werkervaring en opleiding aan jongeren en kansengroepen met het oog op doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt. 

Dit doen we door: 

  • aanleren van basis metaal- en fietstechnieken
  • aandacht voor sociale vaardigheden
  • werken aan arbeidsattitude
  • socialisatietraining 

VELO biedt een (tijdelijke) opleiding en werkervaring aan jongeren uit het deeltijds onderwijs, leefloners en alternatief gestraften. Ze hanteert daartoe verschillende statuten met verschillende bijhorende subisidies.

De opleiding en tewerkstelling binnen VELO is gebaseerd op het aanleren van fietstechnieken. VELO krijgt daartoe fietsen van de stad ter beschikking.

Meer info via www.velo.be

Groep Intro vzw 
Groep INTRO organiseert voor zijn doelgroep werkervaringsprojecten waar de begeleiding van de deelnemer, op weg naar meer zelfstandigheid centraal staat.

Binnen de werkervaringsprojecten ligt de focus op het aanbieden van een tijdelijke tewerkstelling in functie van doorstroming en het aanbieden van weldoordachte, doelgerichte vormingsinhouden ontwikkeld in overleg met en op maat van de doelgroep. Door middel van tewerkstelling in een Wep-contract of art. 60 willen we mensen bereiken die niet in het gewone arbeidscircuit terechtkunnen. Onze deelnemers zijn laaggeschoolde, langdurig werklozen en leefloners. 

Deze projecten zijn gericht op het aanbieden van levensbreed inzetbare competenties en dus op voor de deelnemers zinvolle en in het dagdagelijkse leven bruikbare kennis, vaardigheden en attitudes. De activiteiten (renovatieopdrachten, houtbewerking, fietsherstellingen, fietsbewaking, poetsopdrachten, verhuisactiviteiten, groenopdrachten...) zijn slechts een middel om te werken aan het individuele traject van elke deelnemer. Zowel educatief geschoolden als technisch onderlegde medewerkers werken er samen in functie van een zo breed en optimaal mogelijke begeleiding. 

Meer info via www.groepintro.be

DIM project
Vanaf 2014 kunnen werkzoekenden instappen in het DIM project.
Meer info: VDAB competentiecentrum Heverlee
               Wim Goethuysen
               016/38.00.21
               wim.goethuysen@vdab.be


Zoek