Financiële steun

Overheid (KMO portefeuille)
www.agentschapondernemen.be

Sector
www.inomarbeiders.be

Opleiding 

BASISEDUCATIE
Centra voor basiseducatie - volwassenenonderwijs
www.basiseducatie.be

BEDRIJFSOPLEIDINGEN
Zoekmachine voor opleidingen.
www.bedrijfsopleidingen.be
www.trainingsinfo.be
www.maninfo.be
www.werk.be
www.vdab.be

SYNTRA
Opleidingsinstelling
www.syntra.be

Technisch opleidingscentrum
www.festo-didactic.com
www.iristech.be

Sociale vaardigheden
www.impact-nv.be
www.thehumanlink.be

Communicatie
www.novare.be

EHBO
www.vlaamsekruis.be

Logistiek en veiligheid
www.athetys.eu


VLAAMSE OVERHEID
De onderwijssite van de Vlaamse Overheid
www.ond.vlaanderen.be
SERV (overlegorgaan van de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties)
www.serv.be
DIVERSITEIT EN SECTOR
www.openkijkoptalent.be
www.ersvlaamsbrabant.be (RESOC Leuven, RESOC Halle-Vilvoorde en SERR Vlaams-Brabant)
www.fegob.be (opleiding, begeleiding en bemiddeling ten aanzien van personen met een arbeidshandicap)
www.diverscity.be (ondersteuning van lokale besturen om te werken aan een kwalitatief en sociaal personeelsbeleid)
Taalbeleid: NodO+ en NodW
Personeel

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

VUURTOREN 45+
Interactieve website waar alle mogelijke praktische informatie wordt verzameld over 45-plussers op de arbeidsmarkt. (Voka, Randstad, e.a.)
www.vuurtoren45plus.be

ZILVEREN INSTRUMENTEN EN PROCESSEN EN WERKGOESTING IN DE KMO'S
Actieonderzoek naar een personeelsbeleid dat gericht is op de inzetbaarheid van werknemers. het Werkgoesting-project focust op KMO's en ontwikkelt HR-methodieken gericht op alle werknemers. (Universiteit Hasselt)
www.ouderenenarbeid.be

PARADOX
ESF-ambassadeur 2006. Ontwikkelen diversiteitsgids voor KMO's en een diversiteitshandleiding voor consulenten/bemiddelaars. (Idea Consult)
www.ideaconsult.be

Tewerkstellingsmaatregelen

AAN DE SLAG
Website die alle tewerkstellingsbevorderende maatregelen in ons land bundelt.
www.aandeslag.be

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Via de "gids van A tot Z" vind je een brede waaier aan informatie.
www.werk.belgie.be

ERVARINGSFONDS
Informatie over eindeloopbaanproblemen in het algemeen, met extra aandacht voor hulp bij tewerkstelling van oudere werknemers.
www.ervaringsfonds.be

RSZ
Omdat veel van de maatregelen om de tewerkstelling aan te zwengelen leiden tot vermindering van de sociale lasten, kan u daarover informatievinden op de RSZ-websites.
www.onssrszlss.fgov.be - www.rszppo.fgov.be

RVA
O.a. duidelijke uitleg over het Activa Plan.
www.rva.be

VDAB
Een verzorgde lijst met alle maatregelen, links naar alle betrokken diensten, downloaden van de nodige documenten.
www.slimtewerkstellen.beZoek