VERWANTE PARITAIRE FONDSEN

EDUCAM
Coördinatiecentrum voor opleiding in de autosector en aanverwante sectoren
http://www.educam.be

VOLTA
Paritair opleidingsfonds voor elektrotechniek
http://www.volta-org.be

ANDERE PARITAIRE FONDSEN 

CONSTRUCTIV
Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid
http://www.debouw.be

ALIMENTO
Instituut voor professionele vorming van de voedingsnijverheid
http://www.alimento.be

CEVORA
Opleidingscentrum van het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden van de sector 218
http://www.cevora.be

COBOT
Centrum voor Opleiding, Bij- en Omscholing in de Textiel- en Breigoednijverheid
www.cobot.be

GRAFOC
Grafisch OpleidingsCentrum vzw
http://www.grafoc.be

IVOC
Opleidingsinstelling van de Belgische kleding- en confectiebedrijven
http://www.ivoc.be

FOPAS
Fonds ter bevordering van de werkgelegenheid en de opleiding van de verzekeringssector
http://www.fopas.be

WOODWIZE
OpleidingsCentrum Hout
http://www.woodwize.be

VESOFO
Groepering van de sectorale fondsen van de non profitsector
http://www.afosoc-vesofo.org

Zoek