RTM Vlaams-Brabant heeft een paritair samengestelde Raad van Bestuur en Algemene Vergadering.

Van werknemerszijde
ACV-CSV Metea
ABVV Metaal

Van werkgeverszijde
Agoria


Raad van Bestuur

Leden van werknemerszijde
Paul Corbeel, ACV-CSV Metea (voorzitter)
Denis De Meulemeester, ABVV Metaal

Leden van werkgeverszijde
Hilde Verbeeck, Agoria Brabant
Vicky Welvaert, Asco Industries


Medewerker
Voor de dagelijkse dienstverlening kan u terecht bij
Ria Van Eyck, coördinator
ria.vaneyck@rtmvlaamsbrabant.be

Zoek