Bedrijven uit paritair comité 111/1.2.3 kunnen genieten van tussenkomsten in opleidingskosten. Hiervoor kunt u een dossier indienen bij INOM- Arbeiders.
Voor meer info www.inomarbeiders.be

Zoek