Wat?
Dit is een individuele, praktische opleiding op de werkplek, die zeer nauw aanknoopt bij het vaktechnische en functiegerichte. Meer specifiek: via het dubbellopen met een collega worden kennis en vaardigheden doorgegeven.

Doelgroepen:
Alle arbeiders van pc 111.1&2. Zowel risico als niet-risicogroepen

Voorwaarden:

  • duurtijd van de opleiding: maximaal 1 jaar en minimum 1u per dag
  • melding aan OR of SD is noodzakelijk.
  • indien er een OR of CPBW (met SD) aanwezig is op het bedrijf dient 1x per jaar het opleidingsattest ondertekend te worden en gemaild te worden naar attesten@inom.be
    U kan hier het attest downloaden 


Financiële recuperatie:
Een tussenkomst in de loonkost van €6/uur/deelnemer, zo lang uw opleidingsbudget niet is uitgeput.
Maximaal jaarbudget = €20 x aantal arbeiders in dienst op 31/12/2019, indien minder dan 150 arbeiders is het jaarbudget 3000€

Hoe indienen:

Zoek