Wat?
Uw werknemers volgen een opleiding (op maat of in een open aanbod) die zowel in het bedrijf als elders kan plaatsvinden.
Onderwerpen : zowel technische als persoonlijkheidsvaardigheden kunnen aan bod komen.

Doelgroepen:
Alle arbeiders van pc 111.1&2

Voorwaarden:

  • indienen: uw aanvraagformulier tot 2 weken voor de aanvang van de opleiding (opleidingen die voor 1 april zijn gestart mogen ook nog worden doorgestuurd)
  • indien er een OR of CPBW (met SD) aanwezig is op het bedrijf dient 1x per jaar het opleidingsattest ondertekend te worden en gemaild te worden naar attesten@inom.be
    U kan hier het attest downloaden 


Financiële recuperatie:
Maximaal jaarbudget = €20 x aantal arbeiders in dienst op 31/12/2019, indien minder dan 150 arbeiders is het jaarbudget 3000€
Een vast bedrag per uur/deelnemer: €10/uur/deelnemer of €80/dag/deelnemer. (Er is geen onderscheid tussen loonkost en organisatiekost - risico en niet-risico) min 8u opleiding.
Opleidingen >=32 u: loonkostrecuperatie via het Vlaams-Opleidingsverlof. Meer info vind u via deze link https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof

Hoe indienen ?
Indien u een bedrijfsopleiding wenst te organiseren, dient u:
tot 2 weken voor de start van de opleiding dient u uw aanvraag door te geven via info@inom.be via dit aanvraagformulier
melding Ondernemingsraad of Syndicale Delegatie
na de opleiding bezorgt u ons de nodige gegevens via deze CSV-file en deze procedure.

Zoek